Międzywojewódzki zespół roboczy woj. ochrony zdrowia przy Konwencie Marszałków

(Stanowisko Konwentu Marszałków Województw RP z dnia 24.01.2011 r., Warszawa)

Czytaj więcej...
wtorek, 26 listopada 2019 19:23

Zespół roboczy ds. wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

(Stanowisko Konwentu Marszałków Województw RP z dnia 21 lutego 2017 r., stanowisko przyjęte obiegowo - woj. małopolskie)

Czytaj więcej...
wtorek, 26 listopada 2019 19:18

Zespół ds. mobilności rowerowej działającego w ramach Konwentu Marszałków

(Stanowisko Konwentu Marszałków Województw RP z dnia 14 grudnia 2017 r., Spała, woj. łódzkie)

Czytaj więcej...
wtorek, 26 listopada 2019 14:51

Zespół roboczy w sprawie bezpieczeństwa publicznego przy Konwencie Marszałków

(Stanowisko Konwentu Marszałków Województw RP z dnia 21.01.2011 r., Warszawa).

Czytaj więcej...
wtorek, 26 listopada 2019 14:47

Zespół zadaniowy woj. projektów szerokopasmowych współfinansowanych ze środków UE

(tzw. Zespół Zadaniowy)

Czytaj więcej...
wtorek, 26 listopada 2019 14:43

Zespół ds. Samorządowych Ośrodków Onkologicznych

(Stanowisko Konwentu Marszałków Województw RP z dnia 05 marca 2015  r., Poznań)

Czytaj więcej...
wtorek, 26 listopada 2019 14:35

Zespół ds. Turystyki

(Stanowisko  Konwentu Marszałków Województw RP z dnia 22 czerwca 2016 r., Podzamcze k. Ogrodzieńca)

Czytaj więcej...
wtorek, 26 listopada 2019 14:29

Zespół ds. transportu publicznego przy Konwencie Marszałków Województw RP

(Stanowisko  Konwentu Marszałków Województw RP z dnia 22 czerwca 2016 r., Podzamcze k. Ogrodzieńca)

Czytaj więcej...
wtorek, 26 listopada 2019 13:57