Olgier Geblewicz

Olgierd Geblewicz

- Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Prezes Zarządu ZWRP

morebiografiaOlgier GeblewiczUrząd Marszałka sprawuje od 2010 r. W latach 2002-2006 był radnym Rady Miejskiej Goleniowa, w latach 2008-2010 – przewodniczącym Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz ekonomiczne w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu. Odbył także studia podyplomowe z zakresu zarządzanie przedsiębiorstwem na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2009 r. jest członkiem Zarządu Konferencji Współpracy Subregionalnej Państw Morza Bałtyckiego (BSSSC) z ramienia Polski (przewodniczący w latach 2010-2011), od 2011 r. należy do Komitetu Regionów (od 2015 r. wiceprzewodniczący Komisji CIVEX). Od 2013 r. sprawuje funkcję przewodniczącego zarządu szczecińskiej Platformy Obywatelskiej. Od 2016 r. prezes Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej.

wladysław ortyl

Władysław Ortyl
- Marszałek Województwa Podkarpackiego, Wiceprezes Zarządu ZWRP

morebiografiawladysław ortylAbsolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie.W latach 1979-1992 specjalista konstruktor w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Sprzętu Komunikacyjnego w Mielcu. Od 1979 do 1981 nauczuciel w Technikum Mechanicznym w Mielcu. W latach 1992 – 1998 prezes Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego MARR SA w Mielcu. W 1997 r. założył Stowarzyszenie Inkubator Przedsiębiorczości IN-MARR w Mielcu; którego obecnie jest członkiem. Od 1997 do 1999 nauczyciel w I Liceum Ogólnokształcącym w Mielcu;członki Rady Programowej Krajowego Stowarzyszenia Agencji i Fundacji Rozwoju Regionalnego w Warszawie.W latach 1998-2005 radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego,członek zarządu (1998-2002) i wicemarszałek (2001-2002). W latach 2000-2003 członek, wiceprzewodniczący komitetów sterujących i monitorujących programów pomocowych, takich jak: Phare'99, Phare Spójność Społeczno-Gospodarcza, Phare Odbudowa, Sapard oraz Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich Banku Światowego.W latach 2001-2003 zasiadał w Radzie Nadzorczej Agencji Rozwoju Przemysłu SA w Warszawie, a w okresie od 2002 do 2005 roku był pełnomocnikiem Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego MARR SA.W latach 2005-2013 senator RP. W latach 2005-2007 sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Członek komisji senackich: Gospodarki Narodowej, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Działalność społeczna: od 1980 r. jest członkiem NSZZ "Solidarność", był m.in. członkiem Zarządu Regionu Rzeszowskiego, przewodniczącym Komisji Zakładowej w WSK i OBR- PZL Mielec, wiceprzewodniczącym Sekcji Krajowej Przemysłu Lotniczego NSZZ „Solidarność". 27 maja 2013 roku Marszałek Województwa Podkarpackiego. Członek Narodowej Rady Rozwoju w sekcjach Samorząd, polityka spójności oraz Gospodarka, praca, przedsiębiorczość, sekretarz Kapituły Orderu Odrodzenia Polski, członek Europejskiego Komitetu Regionów.

Jarosław Stawiarski

Jarosław Stawiarski
- Marszałek Województwa Lubelskiego, Wiceprezes Zarządu ZWRP

morebiografiaJarosław StawiarskiPochodzi z Kraśnika. Rocznik 1963. Doświadczony samorządowiec, urzędnik i polityk. Absolwent historii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie, studiów podyplomowych z zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych z zarządzania oświatą Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Koszalinie.
Karierę zawodową rozpoczął jako nauczyciel. Był dyrektorem szkoły, starostą i zastępcą burmistrza. Przez cztery kadencje zasiadał w ławach poselskich.  Od listopada 2015 r., przez trzy kolejne lata, pełnił funkcję Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Jako wiceminister odpowiadał przede wszystkim za infrastrukturę sportową. Sprawował pieczę nad Stadionem Narodowym, Centralnym Ośrodkiem Sportu oraz Instytutem Sportu. 21 listopada 2018 r. wybrany na Marszałka Województwa Lubelskiego.
Pasjonat sportu. Zawsze obecny na najważniejszych wydarzeniach. Wspiera i kibicuje polskim kadrom w różnych dyscyplinach.

Adam Struzik

Adam Krzysztof Struzik

- Marszałek Województwa Mazowieckiego, Wiceprezes Zarządu ZWRP

morebiografiaAdam StruzikUrodzony 1957 roku w Kutnie. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. Ukończył studia podyplomowe w dziedzinie organizacji i ekonomiki ochrony zdrowia oraz podyplomowe studia menedżerskie z zakresu administracji publicznej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1990-1997 Dyrektor naczelny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku.
Od 1984 roku należy do Polskiego Stronnictwa Ludowego. Członek Europejskiej Partii Ludowej (EPP).Senator RP w latach 1991-2001. W latach 1993-1997 Marszałek Senatu RP. W 2007 roku wybrany na posła VI kadencji Sejmu RP – zrezygnował z mandatu, pozostając na stanowisku Marszałka Województwa Mazowieckiego. W latach 1984-1988 radny gminy Nowy Duninów, a od 1988 roku radny miasta i gminy Gąbin. W latach 1994-1998 delegat do Sejmiku Samorządowego Województwa Płockiego. Od 1998 roku radny województwa mazowieckiego. Od 2001 roku Marszałek Województwa Mazowieckiego,  Wiceprezes ZWRP. Jako przedstawiciel tego gremium uczestniczy w pracach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w nowej kadencji 2015–2018. Od roku 2004 członek Komitetu Regionów w grupie politycznej EPP.

Elzbieta Polak

Elżbieta Polak
- Marszałek Województwa Lubuskiego, Członek Zarządu ZWRP

morebiografiaElzbieta PolakWykształcenie: Absolwentka wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych w zakresie zarządzania jednostkami gospodarczymi Uniwersytetu Wrocławskiego, ukończyła Studium Oświaty i Kultury Dorosłych w Warszawie oraz kursy i szkolenia m.in. w Centrum Funduszy Europejskich we Wrocławiu oraz w Ogólnopolskim Centrum Edukacji Samorządu i Administracji w Warszawie /w zakresie wdrażania funduszy i prawa UE/, w Global Business Center w Warszawie /w zakresie nowoczesnych instrumentów zarządzania/ w Communications Group Gerald Stanisław Abramczyk /w zakresie udoskonalania komunikacji dla menedżerów/.
Doświadczenie zawodowe:

- Od maja 1980 r. do listopada 2002 r. pracowała w Urzędzie Gminy i Miasta Małomice na stanowiskach: inspektora, sekretarza gminy i miasta /1991-1998/ oraz burmistrza Małomic/1998-2002/.
W latach 1998-2002 była Radną Powiatu Żagańskiego i Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu.
Od 2002 r. do 31 marca 2007 r. na stanowisku dyrektora gabinetu Prezydenta Miasta Zielona Góra zajmowała się współpracą zagraniczną, promocją miasta i zarządzaniem projektami UE.
Od 1 kwietnia 2007 r. do 21 sierpnia 2008 r. była dyrektorem Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalnego Ośrodka w Zielonej Górze, gdzie odpowiadała za zarządzanie projektami UE, organizację studiów podyplomowych i szkoleń dla samorządów terytorialnych.
Od sierpnia 2008 r. do listopada 2010 r. była wicemarszałkiem województwa lubuskiego, a następnie od listopada 2010 r. do dziś pełni funkcję Marszałka Województwa Lubuskiego.
Aktywność społeczna:
Od 2006 roku jest wiceprzewodniczącą Rady Programowej Spółki Telewizja Polska S.A. Oddział w Gorzowie Wlkp. Była również członkiem Zarządu MKS „Iskra” Małomice i kierownikiem sekcji kajakowej, a także Członkiem Zarządu Klubu Sportowego Lechia Zielona Góra. W  latach 2007-2008 była Członkiem Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Lubuskiego. Od 2011 roku jest przedstawicielem ZWRP w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy.
Od stycznia 2011 r. jest członkiem Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej, pełni także funkcję Przewodniczącej polskiej części Komitetu ds. Współpracy Międzyregionalnej. Pełni również funkcję Przewodniczącej Rady do Spraw Rozwoju Województwa Lubuskiego.

Wozniak Marek

 Marek Woźniak

- Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Członek Zarządu ZWRP

morebiografiaWozniak MarekUrodzony w 1960 roku w Kaliszu. Absolwent archeologii na Wydziale Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył Podyplomowe Studium Samorządu Terytorialnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Podyplomowe Studium Polityki i Zarządu Lokalnego na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1990-1994 Sekretarz Gminy Suchy Las, a od grudnia 1994 roku pełnomicnik Wojewody Poznańskiego ds. systemu zamówień publicznych. Od  1998 roku kierował Urzędem Rejonowym w Poznaniu, jako pełnomocnik ds. utworzenia powiatu poznańskiego. Jednocześnie w latach 1994 – 1998 był Radnym Gminy Suchy Las. W 1998 roku został wybrany do Rady Powiatu Poznańskiego i Zarządu Powiatu Poznańskiego. Od 2002 do 2005 roku był Wicestarostą Powiatu Poznańskiego. W 2005 roku objął funkcję Marszałka Województwa Wielkopolskiego. W 2014 roku raz czwarty wybrany Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego. Od lipca 2006 roku do marca 2007 roku, oraz od października 2014 roku do chwili obecnej Przewodniczący Konwentu Marszałków Województw RP. Od 2011 roku pełni funkcję Wiceprezesa ZWRP. Od 2006 roku Członek Komitetu Regionów. W 2008 roku objął stanowisko Przewodniczącego delegacji polskiej do Komitetu Regionów, wybrany na Wiceprzewodniczącego i Członka Prezydium KR. W nowej kadencji KR 2010-2015 ponownie pełni funkcję Wiceprzewodniczącego KR, Członka Prezydium oraz szefa delegacji polskiej.

Rafal Kandziora

Rafał Kandziora
- Radny Województwa Śląskiego, Członek Zarządu ZWRP

morebiografiaRafal KandzioraRafał Kandziora ur. 8 czerwca 1960 r. w Rudzie Śląskiej:
- matura w III Liceum Ogólnokształcącym w Rudzie Śląskiej w 1980 r.
- słuchacz Medycznego Studium Zawodowego nr 1 w Zabrzu
- tytuł technika elektroradiologii w 1980 r.
- od 1983 r. wykładowca, a w następnych latach nauczyciel dyplomowany, zastępca dyrektora (2004 – 2009 r.), dyrektor (2010 do 2018 r .) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrzu
- student Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach – tytuł magistra rehabilitacji ruchowej w 1990 r.
- pierwszy Stopień Specjalizacja Zawodowej, w zakresie nauczania fizjoterapii w 1995r.
- członek PiS od 2001 r.
- członek zarządu - skarbnik koła PiS Ruda Śląska (2005 – 2017 r.)
- członek zarządu okręgowego PiS - Okręg Katowice, powiat Ruda Śląska
- radny Sejmiku Województwa Śląskiego VI kadencji od 2018 r.