z dnia 23 września 2020 roku w sprawie rozliczania realizowanych świadczeń zdrowotnych oraz finansowania absencji chorobowej w okresie pandemii koronawirusa.

z dnia 23 września 2020 roku w sprawie gospodarowania wodą

z dnia 30 lipca 2020 roku, w sprawie braku informacji o stanie i terminach realizacji udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych za 2019 rok

z dnia 03.08, 2020 roku w sprawie przyjęcie stanowiska w sprawie zapowiedzi administracyjnego podziału województwa mazowieckiego.

z dnia 15 lipca 2020 r. Apel o wsparcie dla poszkodowanych samorządów województw w skutek anomalii pogodowych.