Zasady na jakich przyznawany jest Patronat Honorowy
Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej

 1. Patronat Honorowy ZWRP przyznawany jest imprezom i wydarzeniom krajowym i międzynarodowym organizowanym w Polsce, których charakter ma ścisły związek z problematyką samorządu terytorialnego.
 2. Wniosek o objęcie Patronatem Honorowym ZWRP powinien zawierać:
  • dane dotyczące Organizatora
  • nazwę imprezy
  • datę i miejsce imprezy
  • regulamin oraz zasady uczestnictwa w imprezie
  • szczegółowy harmonogram imprezy
  • zakładane cele i misję imprezy
  • informacje o dotychczasowych edycjach imprezy i ich patronach
  • informacje czy impreza ma charakter otwarty czy komercyjny (odpłatność za uczestnictwo) lub czy towarzyszy imprezie o charakterze komercyjnym
  • kontakt do osoby koordynującej działania oraz dysponującej wszystkimi niezbędnymi informacjami związanymi z organizacją imprezy

   Wniosek należy złożyć w terminie minimum jednego miesiąca przed imprezą.

 3. Informacja o objęciu Patronatem Honorowym ZWRP zostaje uwzględniona w regulaminie imprezy i umieszczona we wszystkich oficjalnych informacjach o imprezie (zaproszenie do udziału w imprezie, informacje medialne, komunikat końcowy itp.)
 4. Preferowana jest wyłączność przyznawanego przez ZWRP Patronatu Honorowego. Jeżeli Wnioskodawca wystąpił z wnioskiem o objęcie Patronatem Honorowym do innych instytucji, należy wymienić do jakich?
 5. Objęcie Patronatem Honorowym ZWRP nie może powodować żadnych zobowiązań ani skutków finansowych dla Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Należy podać jakie są źródła finansowania imprezy?
 6. Objęcie Patronatem Honorowym ZWRP ma charakter jednorazowy, ale może być kontynuowane (po zgłoszeniu wniosku) w kolejnych edycjach jeśli organizacja imprezy będzie w pełni zgodna z deklarowanymi zasadami.

Ważne dokumenty do pobrania:

pobierz Wniosek o udzielenie Patronatu Honorowego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej

pobierz Kwestionariusz do wniosku o udzielenie Patronatu Honorowego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej