LISTA PRZEDSTAWICIELI
i ZASTĘPCÓW  PRZEDSTAWICIELI ZWRP

L.P. Imię i Nazwisko Województwo Funkcja Przedstawiciel / zastępca
1. Bernadeta Hordejuk warmińsko-mazurskie Przewodnicząca Sejmiku województwa Przedstawiciel
2. Grzegorz Grzelak pomorskie Radny Sejmiku Zastępca
3. Elżbieta Polak lubuskie Marszałek województwa Przedstawiciel
4. Tatiana Sokołowska wielkopolskie Radna Sejmiku Zastępca
5. Ewa Orzełowska mazowieckie Wicemarszałek Województwa Przedstawiciel
6. Daria Sapińska podlaskie Utrata mandatu radnej Zastępca
7. Wojciech Jankowiak wielkopolskie Wicemarszałek Województwa Przedstawiciel
8. Anna Horodyska dolnośląskie Utrata mandatu radnej Zastępca
9. Andrzej Pruszkowski lubelskie Utrata mandatu radnego Przedstawiciel
10. Jan Krajczy opolskie Radny województwa Zastępca
11. Marek Mazur łódzkie Radny województwa Przedstawiciel
12. Michał Czarski śląskie Utrata mandatu radnego Zastępca