z dnia 11 czerwca 2015 r.

w sprawie: zasad i trybu ustalania kryteriów regionalnych oceny operacji w ramach działania „podstawowe usługi i odnowa wsi …” w PROW 2014-2020

25 maja 2015 r.

w sprawie przyjęcia wspólnego stanowiska korporacji samorządowych w związku z toczącą się rozprawą przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie zmian wprowadzonych w art.1 i 2 ustawy z dnia 23 września 2013 r.  o zmianie ustawy o drogach publicznych

z dnia 22 maja  2015 r.
w sprawie wyłączenia wkładu własnego jednostek samorządu terytorialnego z limitu środków publicznych, stanowiących budżet działań: LEADER oraz „podstawowe usługi i odnowa wsi”, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

z dnia 28 stycznia 2015 r.
w sprawie zmian wprowadzonych w art. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 2013 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych

z dnia 03 września 2014 r.
w sprawie projektu ustawy o uchyleniu ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla Odry - 2006”

z dnia 24  lipca 2014 r.
w sprawie: realokacji środków na działanie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskich  oraz Odnowa i rozwój wsi w ramach PROW 2007 - 2013

Lidzbark Warmiński, z dnia 17 lipca 2014 r.

podjęte w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 marca 2012 roku w sprawie dochodów jst pochodzących z „janosikowego” jako subwencja regionalna

z dnia 23 czerwca 2014 r.
w sprawie rozstrzygnięcia przez NFZ postępowania konkursowego na 2014 rok w zakresie rehabilitacji leczniczej

z dnia 4 września 2013 roku
w sprawie PROW na lata 2014 - 2020 i umowy partnerstwa

z dnia 19 grudnia 2012 r.
w sprawie roli rolnictwa lokalnego i żywności tradycyjnej w rozwoju społeczno-gospodarczym województw w świetle Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020