z dnia 30 maja 2012 r.
w sprawie poszukiwania, rozpoznania i wydobycia węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych w Polsce oraz zabezpieczenia interesów społecznych, środowiskowych i gospodarczych

z dnia 18 maja 2011 r.
w sprawie zmiany przepisów prawnych dot. opracowywania programów ochrony powietrza

w sprawie decyzji Zarządu Spółki TVP S.A. w Warszawie, której skutkiem jest likwidacja od 3 stycznia 2011 r. pasma programów regionalnych na antenie TVP2

w sprawie projektu ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz do projektów aktów wykonawczych (druk 1696)

w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (druk nr 2876)

w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 856)

w sprawie inicjatywy senackiej (druk nr 814) w zakresie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawie o samorządzie powiatowym oraz ustawy o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa

w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższymi niektórych innych ustaw

w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o samorządzie województwa i ustawy o samorządzie powiatowym (druk nr 744)

w sprawie wielopoziomowego sprawowania rządów

{jdownload bk-kr.pdf} do pobrania załącznik {/jdownload}