w sprawie projektu ustawy o polityce miejskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

w sprawie jakości produktów rolnych; norm jakości produktów, wymogów w zakresie produkcji rolnej i systemów jakości

w sprawie projektu ustawy o rozwoju miast, centrach rozwoju regionalnego i obszarach metropolitalnych

w sprawie: projektu Kontraktu Wojewódzkiego

w sprawie: współdziałania ze Związkiem Banków Polskich w sprawie umacniania roli banków jako instytucji otoczenia biznesu w województwach oraz w systemie wsparcia instytucji zarządzającej i wdrażającej RPO.

wobec proponowanej w poselskim projekcie ustawy o zasadach prowadzenia polityki społecznej zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia.

dotyczące: projektu Porozumienia w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

w sprawie projektu Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w związku z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki.

w sprawie projektu niektórych zmian w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.