w sprawie rządowych projektów ustaw o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" oraz ustawy o transporcie kolejowym.

w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe" oraz o zmianie innych ustaw.

w sprawie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

w sprawie zaniechania wysłuchania publicznego opinii dotyczących projektów zmian w ustawach ordynacji samorządowych

w sprawie projektu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

w sprawie projektów nowelizacji  ustaw – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw  oraz o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta

w sprawie Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013

w sprawie: propozycji utworzenia województwa środkowopomorskiego

w sprawie: finansowania kosztów Regionalnych Instytucji Finansujących związanych z wdrażaniem ZPORR.

w sprawie udziału przedstawicieli Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej.