w sprawie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia

w sprawie konieczności podjęcia reformy systemu pomocy społecznej w Polsce

w sprawie realizacji ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz produktach tradycyjnych/

w sprawie przyjęcia przez Rząd programu polityki narodowej w zakresie rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości na lata 2007–2013

w sprawie wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

w sprawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej.

w sprawie apelu mediów publicznych do Parlamentu i Rządu RP o pilne uregulowanie sprawy abonamentu

w sprawie projektu ustawy o pomocy i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

w sprawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej

w sprawie delegowania przedstawicieli Związku do Komitetu Regionów Unii Europejskiej.