w sprawie współpracy w realizacji programu „Żywność Wysokiej Jakości”

w sprawie zwiększenia liczby delegatów województw samorządowych do struktur Komitetu Regionów Unii Europejskiej.