dotyczące kwoty wolnej od podatku PIT przyjętej w Ustawie o zmianie ustawy  podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016, poz. 1926)

załącznik