w sprawie projektu Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju z dnia 21 grudnia 2016 r.

załącznik