w sprawie renegocjacji kontraktów terytorialnych

załącznik