w sprawie algorytmu wyliczania części wyrównawczej subwencji ogólnej

załącznik