Lista stanowisk przyjętych w czasie obrad Konwentu Marszałków w dniu 12 lipca 2019 r. w woj. warmińsko-mazurskim, Olsztyn

Lista stanowisk przyjętych w czasie obrad Konwentu Marszałków w dniu 7 czerwca 2019 r. w woj. pomorskim, Gdynia

Lista stanowisk przyjętych w czasie obrad Konwentu Marszałków w dniu 3 kwietnia 2019 r. w woj. pomorskim

Lista stanowisk przyjętych w czasie obrad Konwentu Marszałków w drugim półroczu 2018 r.

Lista stanowisk przyjętych w czasie obrad I Konwentu Marszałków w dniu 23 sierpnia 2018 r. w Płocku

Lista stanowisk przyjętych w czasie obrad Konwentu Marszałków w dniu 27 czerwca 2018 r. w Sulisławiu

Lista stanowisk przyjętych w czasie obrad Konwentu Marszałków w dniu 25 kwietnia 2018 r. w Pokrzywnej

Lista stanowisk przyjętych w czasie obrad Konwentu Marszałków w dniu 31 stycznia 2018 r. w Opolu

Przyjęte stanowiska w czasie obrad Konwentu Marszałków w dniu 14 grudnia 2017 w Spale

Przyjęte stanowiska w czasie obrad Konwentu Marszałków w dniu 30 października 2017 w Łodzi