w sprawie ujednolicenia stawek jednostkowych opłat za nawigację terminalową pobieranych przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej

 

Mając na uwadze właściwą i sprawną realizację zadań z zakresu ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, w odniesieniu do ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Konwent Marszalków Województw RP postuluje o ujednolicenie stawek jednostkowych opłat za nawigację terminalową pobieranych przez PAŻP na terenie wszystkich polskich lotnisk.

Przewodniczący
Konwentu Marszałków Województw RP
Władysław Husejko