w sprawie zniesienia i reorganizacji małych sądów rejonowych w kraju

Konwent Marszałków Województw Rzeczpospolitej Polskiej stanowczo protestuje przeciwko likwidacji i reorganizacji małych sądów rejonowych w kraju. Za pozostawieniem dotychczasowej struktury organizacyjnej sądownictwa przemawia szereg argumentów:

 

  1. Względy ekonomiczne: Projektowane zmiany nie przyniosą realnych  oszczędności, a utrudniony dostęp do wymiaru sprawiedliwości narazi mieszkańców małych miejscowości na przymusowe koszty dojazdów  do sądów znajdujących się w miastach oddalonych o kilkadziesiąt kilometrów.
  2. Względy historyczne: Małe sądy rejonowe niejednokrotne mają swoją długoletnią tradycję, którą należy pielęgnować, a nie niszczyć.
  3. Względy organizacyjne: Sądy, które miałyby przejąć likwidowane jednostki, nie są przygotowane do zmian. Nie mają dostatecznych warunków lokalowych i technicznych.
  4. Względy bezpieczeństwa publicznego: Dbając o harmonijny rozwój społeczno-gospodarczy województw, należy wziąć pod uwagę kwestie bezpiecznego i prawidłowego funkcjonowania instytucji i placówek niezbędnych dla tworzenia komfortu życia i pracy mieszkańców regionu. Do prawidłowego rozwoju społeczno-gospodarczego regionów niewątpliwie przyczyniają się istniejące małe sądy rejonowe.
  5. Względy społeczne: Przewidywana likwidacja i reorganizacja sądów rejonowych pozbawi małe środowiska elity intelektualnej; nie będzie nie tylko sędziów, ale także adwokatów, radców prawnych.

Mając na uwadze powyższe Konwent Marszałków RP apeluje do Ministra Sprawiedliwości o odstąpienie od działań na rzecz likwidacji i reorganizacji małych sądów rejonowych. Ponadto wnioskujemy, by ministerstwo konsultowało z marszałkami województw, czyli gospodarzami regionów, wszelkie zmian dotyczące organizacji sądownictwa i prokuratury.

Przewodniczący
Konwentu Marszałków Województw RP
Marek Nawara