W SPRAWIE USTANOWIENIA PRAWA GÓRSKIEGO, CZYLI TZW. PRAWA ŚNIEGU I PRAWA SZLAKU

 

Ustanowienie prawa górskiego jest koniecznością, ponieważ to problem większości ośrodków narciarskich, które znajdują się choćby częściowo na dzierżawionych gruntach będących własnością prywatną. Doprowadza to często do sporu pomiędzy właścicielem ośrodka a właścicielem gruntu. Dopóki jest zgoda i współpraca inwestora i wydzierżawiającego problem nie istnieje, jednak często zgody i współpracy brak.


Przykładem znaczenia problemu jest Szczyrk, w którym od 10-ciu lat toczy się spór właścicieli gruntów, na których znajdują się trasy narciarskie a Gliwicką Agencją Turystyczną. Podobny konflikt ma miejsce w Zakopanem pomiędzy Polskimi Kolejami Linowymi a prywatnym właścicielem. Przyczyną tej sytuacji jest brak w polskim prawodawstwie przepisów regulujących zasady korzystania z prywatnych terenów w celu uprawiania turystyki górskiej zarówno w zimie jak i w lecie.


Uczestnicy Konwentu Marszałków RP przyłączają się do apelu środowisk samorządowych wnioskujących o stworzenia mechanizmów regulujących zasady korzystania z terenów prywatnych. Mechanizmów, które służyłyby rozwojowi aktywnej turystki oraz rozbudowie infrastruktury turystycznej. Turystyka to przecież istotna część gospodarki i hamowanie jej rozwoju spowoduje wymierne straty w postaci odpływu turystów do innych krajów Unii Europejskiej gdzie te zasady są uregulowane.


Konwent Marszałków RP wnioskuje o szybkie dokonanie zmian w prawodawstwie polskim w tym zakresie, ponieważ w pełni zdaje sobie sprawę, iż aktualny stan prawny nie jest adekwatny dla potrzeb rozwoju turystyki. Przedłużanie takiego stanu powoduje obniżenie atrakcyjności polskich miejscowości pod względem turystycznym, a w konsekwencji spadek dochodów. Sprawę mogłoby jedynie uporządkować opracowanie i uchwalenie nowego aktu prawnego, który powinien mieć rangę ustawy. Ustanowione prawo powinno umożliwiać szybkie i jednoznaczne rozstrzygnięcia włącznie ze sposobem ustalania wypłaty odszkodowania w przypadku występowania sporów, gwarantując jednocześnie poszanowanie dla własności prywatnej.