w sprawie budowy Centralnego Lotniska dla Polski

 

Konwent Marszałków Województw RP apeluje do Rządu RP o przyspieszenie prac analitycznych i podjęcie decyzji w sprawie budowy Lotniska Centralnego dla Polski.

Uzasadnienie

  1. Przepustowość największych portów europejskich zbliża się dogranie nasycenia. W perspektywie dwukrotnego wzrostu ruchu lotniczego w europejskiej przestrzeni powietrznej do 2015 roku, staje się to istotnym problemem.
  2. Ruch pasażerski na lotniskach w Polsce systematycznie wzrasta. Przewiduje się prawie czterokrotny wzrost liczby pasażerów z 22,6 min w 2008 r. do 81,0 min w roku 2030. Według prognoz, przepustowość rozbudowanego międzynarodowego lotniska na Okęciu w Warszawie wyczerpana zostanie w 2015 r. i nawet wspomagane rozwijającymi się regionalnymi portami lotniczymi, nie będzie zdolne do obsługi tak dużego ruchu pasażerskiego.
  3. Opóźnienia przy podejmowaniu decyzji o budowie Lotniska Centralnego nie są korzystne dla kraju. Pozbawianie Polski możliwości połączeń lotniczych na długich dystansach (połączenia międzykontynentalne), przy wzroście znaczenia tego środka transportu w przewozach osób i towarów, oznaczać będzie marginalizację kraju w układzie międzynarodowym. Polska przegra konkurencję z innymi państwami Europy Środkowej i Wschodniej w zakresie napływu inwestycji zagranicznych oraz rozwoju gospodarczego.

W tej sytuacji Konwent Marszałków Województw RP apeluje do Rządu RP o przyspieszenie prac analitycznych i podjęcie decyzji o budowie Lotniska Centralnego dla Polski.

Nie negując potrzeby budowy Lotniska Centralnego, w tej części Europy, Konwent Marszałków RP wnosi również o inwestowanie w rozwój portów regionalnych.

Przewodniczący Konwentu
Marszałków Województw RP
Włodzimierz Fisiak