W SPRAWIE: POWOŁANIA NOWEGO CZŁONKA KOMISJI ZATWIERDZAJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z POMOCY TECHNICZNEJ ZPORR.

 

Konwent Marszałków Województw Rzeczpospolitej Polskiej:

  1. wyznacza Panią/Pana ......................................... na nowego przedstawiciela Komisji Zatwierdzającej Wnioski o Przyznanie Środków z Pomocy Technicznej w związku z rezygnacją dotychczasowego członka Pana Radosława Tkaczyka, zastępcy Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Zgodnie z Zarządzeniem nr 40 Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 21.09.2005r. w sprawie powołania Komisji Zatwierdzającej Wnioski o Przyznanie Środków z Pomocy Technicznej ZPORR w skład Komisji mogą wchodzić dwaj reprezentanci Urzędów Marszałkowskich delegowani przez Konwent Marszałków RP. Obecnie tę rolę pełni Pani Anna Kozołup z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.
  2. przedstawi Ministerstwu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Przewodniczącego Konwentu wybranego kandydata na członka Komisji Zatwierdzającej Wnioski o Przyznanie Środków z Pomocy Technicznej ZPORR po podjęciu niniejszego stanowiska.

DOT.: KONWENT MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW RP

Zgłoszone do dnia 7 grudnia br. propozycje na członka Komisji Zatwierdzającej Wnioski o Przyznanie Środków z Pomocy Technicznej ZPORR z ramienia Konwentu Marszałków Rzeczypospolitej Polskiej są następujące:

  • Pani Angelika Rabizo – Dyrektor Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.
  • Pani Izabela Łokić – Kierownik Referatu Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
  • Pani Małgorzata Drożdżal – Naczelnik Wydziału ds. Wdrażania Projektów Własnych Samorządu Województwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
  • Pani Barbara Der – Inspektor Departamentu LRPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.
  • Małgorzata Wygoda – Kierownik Biura Pomocy Technicznej Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
  • Pan Zygmunt Cholewiński – Marszałek Województwa Podkarpackiego.
  • Pan Paweł Suchanecki – Z-ca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.