w sprawie: projektu Kontraktu Wojewódzkiego z dnia 16 października 2007 roku
 
Konwent Marszałków Województw Rzeczpospolitej Polskiej:
  1. Podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie projektu Kontraktu Wojewódzkiego podjęte w dniu 14 września br. w związku z nieuwzględnieniem proponowanych w tym stanowisku zmian.
  2. Wyraża przekonanie, że obecnie proponowany kształt Kontraktu Wojewódzkiego wymaga pogłębionego dialogu między stroną rządową a samorządami województw.
  3. Zobowiązuje się – najpóźniej do dnia 3 grudnia br. – przedstawić Ministrowi Rozwoju Regionalnego zweryfikowany i uzgodniony przez wszystkich Marszałków projekt Kontraktu Wojewódzkiego.