w sprawie: podziękowania Pani Minister Elżbiecie Bieńkowskiej za negocjacje i podpisanie Kontraktów Wojewódzkich.

 

Konwent Marszałków Województw RP wyraża podziękowanie Pani Minister Elżbiecie Bieńkowskiej za zaangażowanie i efektywną współpracę w trakcie prac nad ostatecznym kształtem Kontraktów Wojewódzkich, podpisanych przez 16 województw w dniu 6 lutego 2008 roku. Podpisane Kontrakty są efektem trudnych negocjacji, w których zarówno strona rządowa jak i samorządowa zdecydowały się na szereg ustępstw tak, aby możliwe było rozpoczęcie procedury przekazywania Województwom dotacji rozwojowej i tym samym przystąpienie do realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych.

Podpisanie Kontraktów Wojewódzkich jest sukcesem obu stron. Prowadzone w ciągu ostatnich kilku miesięcy negocjacje pokazały, iż możliwe jest wypracowywanie wspólnego podejścia uwzględniającego stanowiska zarówno strony samorządowej jak i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na drodze kompromisu i wzajemnego zrozumienia.

Konwent Marszałków wyraża nadzieję na dalszą profesjonalną i owocną współpracę, służącą rozwojowi polskich regionów.