w sprawie przyjęcia wytycznych MRiRW dotyczących funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW)

 

Właściwa realizacja przez samorządy województw zadań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja…….” była jedną z przesłanek do powierzenia im roli podmiotów wdrażających komponent regionalny Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW 2007-2013). Jednym z zadań nałożonych na samorządy województw jest utworzenie w ramach swoich struktur Sekretariatów Regionalnych KSOW, które będą wspierać realizacje zadań KSOW ułatwiając kontakty między członkami Sieci w danym regionie oraz współpracę między regionami.

Marszałkowie Województw Rzeczypospolitej Polskiej deklarują, że dołożą wszelkich starań, aby powierzone obowiązki wypełnić należycie.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi działając na podstawie art. 7 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) wydało wiążące wytyczne dla podmiotów wdrążających PROW 2007 – 2013 dot. funkcjonowania KSOW. Po zapoznaniu się z wytycznymi Konwent Marszałków Województw RP pozytywnie odnosi się do projektu Wytycznych w sprawie funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Należy jednak zaznaczyć, że zgodnie z wytycznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, realizacja powierzonych obowiązków dot. KSOW wymaga zaangażowania dodatkowych zasobów rzeczowych i kadrowych.

Załącznik nr 1 do stanowiska Konwentu Marszałków Województw RP w sprawie przyjęcia wytycznych MRiRW dotyczących funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

 

pobierz {jdownload 1196677643.pdf} Załącznik nr 1 do stanowiska Konwentu Marszałków Województw RP w sprawie przyjęcia wytycznych MRiRW dotyczących funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich {/jdownload}