w sprawie rozwoju obszaru Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego

 

Dostrzegając korzyści dla kraju i dla województw wynikające z usprawnienia systemu transportowego w Europie Środkowo-Wschodniej, a także rozwój współpracy międzyregionalnej w ramach Unii Europejskiej, Konwent Marszałków Województw RP widzi potrzebę intensyfikacji wspólnych działań zmierzających do utworzenia Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego łączącego obszar Morza Bałtyckiego z Adriatykiem.
Nawiązując do zapisów Strategii Lizbońskiej oraz Deklaracji z Bratysławy (podpisanej przez 12 regionów europejskich w dniu 29 maja 2007 roku) sygnatariusze Porozumienia na rzecz utworzenia Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego (CETC) zobowiązali się do stworzenia dogodnych warunków komunikacyjnych umożliwiających szybki przewóz ludzi i towarów między północą a południem Europy.
Można się spodziewać, że rozwój transportu na obszarze Korytarza wpłynie na poszerzenie współpracy międzyregionalnej w różnych dziedzinach i pobudzi wzrost gospodarczy. Są to również cele Inicjatywy CETC.
W systemie Trans – European Network – Transport istnieje 10 paneuropejskich korytarzy transportowych wytyczonych przez Unię Europejską na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej przed przystąpieniem do Unii w 2004 roku dziesięciu nowych państw. Nie ma wśród nich jednak Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego. Tymczasem szlaki komunikacyjne z północy na południe, przebiegające wzdłuż tego Korytarza, stanowią najkrótsze połączenie między Skandynawią, Bałkanami i nadadriatyckimi portami Włoch. Decydującym jest fakt, iż zarówno przejazd promem morskim ze Szwecji do Polski przez Bałtyk, jak i połączenia lądowe odbywają się po najkrótszej trasie. Nie bez znaczenia jest też ułatwiony dostęp do bałtyckich i adriatyckich portów morskich dla regionów leżących na obszarze Korytarza.
Podczas czternastej ministerialnej konferencji Ministrów odpowiedzialnych za planowanie przestrzenne i regionalne, która miała miejsce w Lizbonie w październiku 2006 r. głównym tematem były „Sieci dla zrównoważonego rozwoju przestrzennego kontynentu europejskiego: Mosty ponad Europą”. Uznano wówczas, że korytarz CETC doskonale wpisuje się w planowaną sieć współpracy regionalnej w Europie.
Połączenia komunikacyjne na obszarze Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego, kierunki rozwoju współpracy międzyregionalnej i prognozowane korzyści z tego tytułu będą przedmiotem studiów i analiz, które powinny być podjęte w najbliższym czasie. Ich przygotowanie otworzy drogę do dalszych działań, w tym realizacji projektów inwestycyjnych.


Przewodniczący
Konwentu Marszałków Województw RP
Władysław Husejko