przyjęte na posiedzeniu w Nałęczowie z dnia 11 września 2014 r.

stanowiska2307