przyjęte na posiedzeniu w Lublinie z dnia 30 września 2014 r.

stanowiska2307