przyjęte na posiedzeniu w Lublinie z dnia 1 października 2014 r.

stanowiska2307