przyjęte na posiedzeniu w Lublinie z dnia 2 października 2014 r.

stanowiska2307