21-22 kwietnia 2015

 

L.p. Stanowisko Konwentu Marszałków w sprawie: z dnia Miejscowość Województwo
1. udziału jednostek samorządu terytorialnego w polskiej współpracy rozwojowej 22 kwietnia 2015 r. Poznań Wielkopolskie
2. finansowania działalności klubu radnych województw 22 kwietnia 2015 r. Poznań Wielkopolskie
3. Infrastruktury Informacji Przestrzennej 22 kwietnia 2015 r. Poznań Wielkopolskie
4. przedstawienia propozycji zmian w art. 75-77 ustawy o samorządzie województwa 22 kwietnia 2015 r. Poznań Wielkopolskie
5. powołania i określenia składu Zespołu ds. Ochrony Środowiska 22 kwietnia 2015 r. Poznań Wielkopolskie
6. zapewnienia podstaw prawnych do udzielania pomocy publicznej po 31 grudnia 2015 r. ze środków zwróconych z inwestycji dokonanych z wykorzystaniem instrumentów inżynierii finansowej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2007 – 2013. 22 kwietnia 2015 r. Poznań Wielkopolskie
7. finansowania z budżetu państwa korekt finansowych wynikających z niedostosowania polskiego systemu prawnego do ustawodawstwa unijnego, dotyczących umów o dofinansowania podpisanych w ramach RPO po 13 kwietnia 2011 r. 22 kwietnia 2015 r. Poznań Wielkopolskie