km lodz 

Przyjęte stanowiska w czasie obrad Konwentu Marszałków w dniu 15 września 2017 w Uniejowie

Stanowisko

pdf ikonadruk nr 1_I w sprawie możliwości zwiększenia wartości alokacji Priorytetu Inwestycyjnego 5b Promowanie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje ryzyka, zapewniających odporność na klęski żywiołowe oraz stworzenie systemów zarządzania klęskami żywiołowymi w Regionalnych Programach Operacyjnych na rzecz działań i wyposażenia służb ratownictwa technicznego i przeciwpożarowego w regionach.

Stanowisko kieruje się do:
1. Pani Beaty Szydło – Prezesa Rady Ministrów
2. Pana Mateusza Morawieckiego – Wicepremier, Minister Rozwoju i Finansów.
(zmiana numeracji w związku z wycofaniem dwóch projektów)

Odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa na Stanowisko Konwentu Marszałków 1_I z 15 września 2017 roku

pdf ikonadruk nr 5_I w sprawie elastycznego wykorzystania środków na aktywną walkę z bezrobociem

Stanowisko kieruje się do:
1. Pani Beaty Szydło – Prezesa Rady Ministrów
2. Pana Mateusza Morawieckiego – Wicepremier, Minister Rozwoju i Finansów.
3. Pani Elżbiety Rafalskiej - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Odpowiedź Ministerstwa Rozowju na Stanowisko KMWRP z 15 września 2017 roku

pdf ikonadruk nr 6_I w sprawie zmiany zapisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Stanowisko kieruje się do:
1. Pani Beaty Szydło – Prezesa Rady Ministrów
2. Pana Krzysztofa Jurgiela – Ministera Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Odpowiedź Ministerstwa Rozowju na Stanowisko Konwentu Marszałków nr 6_I z 15 września 2017 roku

pdf ikonadruk nr 7_I w sprawie przejmowania przez samorządy wiaduktów drogowych od PKP PLK SA.

Stanowisko kieruje się do:
1. Pani Beaty Szydło – Prezesa Rady Ministrów
2. Pana Mateusza Morawieckiego – Wicepremier, Minister Rozwoju i Finansów
3. Pana Andrzeja Adamczyka – Ministera Infrastruktury i Budownictwa
4. Pana Ireneusza Merchela – Prezesa Zarządu PKP PLK S.A.

pdf ikonadruk nr 8_I w sprawie systemu zarządzania rozwojem Polski

Stanowisko kieruje się do:
1. Pani Beaty Szydło – Prezesa Rady Ministrów
2. Pana Mateusza Morawieckiego – Wicepremier, Minister Rozwoju i Finansów.

Odpowiedź Ministerstwa Rozwoju na Stanowisko KMWRP z 15 września 2017 roku

pdf ikonaprzyjęte stanowiska KM 15-09-17 UNIEJÓW