km lodz 

Przyjęte stanowiska w czasie obrad Konwentu Marszałków w dniu 15 września 2017 w Uniejowie

Stanowisko

pdf ikonaApel nr 4_III w sprawie wdrażania reformy gospodarki wodnej w Polsce

Stanowisko kieruje się do:
1. Pana Mateusza Morawieckiego - Prezesa Rady Ministrów RP
2. Pana Jana Szyszko- Ministra Środowiska

pdf ikonaApel nr 5_III w sprawie odzyskania pełnej wysokości rekompensat wodno – środowiskowych dla rybaków śródlądowych w ramach Działania 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020

Stanowisko kieruje się do:
1. Pana Mateusza Morawieckiego -  Prezesa Rady Ministrów RP
2. Pana Marka Gróbarczyka - Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
3. Pana Jana Szyszko - Ministra Środowiska
4. Pana Krzysztofa Jurgiela - Ministra Rolnictwa i Rozowju Wsi

Odpowiedź MGMiŻŚ

pdf ikonaApel nr 6_III w sprawie zmian Kodeksu wyborczego i samorządowych ustaw ustrojowych

Stanowisko kieruje się do:
1. Pana Andrzeja Dudy - Prezydenta RP
2. Pana Mateusza Morawieckiego - Prezesa Rady Ministrów RP
3. Pana Marka Kuchcińskiego - Marszałka Sejmu RP                                                
4. Pana Stanisława Karczewskiego - Marsząłka Senatu RP

pdf ikonaStanowisko nr 21_III w sprawie powołania Zespołu ds. mobilności rowerowej działającego w ramach Konwentu Marszałków

Stanowisko kieruje się do:
1. Prezesa Rady Ministrów,
2. Ministra Infrastruktury i Budownictwa
3. Ministra Sportu i Turystyki

pdf ikonaStanowisko nr 24_III w sprawie powołania przez Konwent Marszałków Zespołu ds. transportu publicznego

Stanowisko kieruje się do:
1. Pana Andrzeja Adamczyka - Ministra Infrastruktury i Budownictwa
2. Pana Andrzeja Bittel - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa
3. Pana Marka Chodkiewicza - Podsekretarza Stanu w Minissterstwie Infrastruktury i Budownictwa

pdf ikonaStanowisko nr 26_III w sprawie wzrostu nakładów na szkolnictwo wyższe i naukę do 1% PKB

Stanowisko kieruje się do:
1.  Pana Jarosława Gowina - Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
2. Pana Antoniego Rózalskiego - Rektora Uniwersytetu Łódzkiego
3. Pana Sławomira Wiaka - Rektora Politechniki Łódzkiej
4. Pana Radzisława Kordka - Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
5. Pana Mariusza Grzegorzek - Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi                                                       
6. Pana Cezarego Saneckiego - Rektora Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
7. Pani Jolanty Rudzkiej-Habisiak - Rektor Akademi Sztuk Pieknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

pdf ikonaStanowisko nr 27_III w sprawie systemowych rozwiązań związanych z procedurą uchwalania wojewódzkich planów gospodarki odpadami

Stanowisko kieruje się do:
1. Pana Mateusza Morawieckiego - Prezesa Rady Ministrów RP
2. Pana Jana Szyszki - Ministra Środowiska