km lodz 

Przyjęte stanowiska w czasie obrad Konwentu Marszałków w dniu 30 października 2017 w Łodzi

Stanowisko

pdf ikonadruk nr 10_II w sprawie Regionalnych Systemów Informacji Przestrzennej

Odpowiedz Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa

pdf ikonadruk nr 11_II w sprawie dokonania zmian w obowiązujących przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1506, z późn. zm.)

Odpowiedź Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

pdf ikonadruk nr 12_II w sprawie rocznicy 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości
pdf ikonadruk nr 13_II w sprawie uczczenia 20-tej rocznicy wprowadzenia reformy samorządowej w Polsce
pdf ikonadruk nr 14_II w sprawie oceny stopnia realizacji postanowień Porozumienia i Umowy zawartych w 2015 r. pomiędzy Województwami, Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju oraz Spółką „Przewozy Regionalne” sp. z o.o.
pdf ikonadruk nr 15_II w sprawie działań  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wobec samorządów objętych zmniejszeniem algorytmu

pdf ikonadruk nr 16_II w sprawie utrzymania kształcenia na kierunki technik farmaceutyczny w szkołach o charakterze regionalnym prowadzonych przez samorządy województw

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia

pdf ikonadruk nr 19_II w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Apel...
Odpowiedz MZ na Apel podjęty na II Konwencie Marszałków Województ RP.pdf

odpowiedź otrzymana z Ministerstwa Zdrowia na Apel Konwentu Marszałków Województw RP w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa medycznego pacjentom szpitali, które realizują świadczenia opieki zdrowotnej poza siecią szpitali (z dn. 30.10 2017 r.)