KM Opolskie 2018

Lista stanowisk przyjętych w czasie obrad Konwentu Marszałków w dniu 27 czerwca 2018 r. w Sulisławiu

Stanowisko

pdf ikonaStanowisko nr 21_III Konwentu Marszałków Województw RP z dnia 27.06.2018r.

w sprawie zapewniania województwom dodatkowych środków Funduszu Kolejowego i rezerwy celowej budżetu państwa w latach 2021 – 2030

Odpowiedź Ministesrtwa Infrasktruktury na stanowisko nr 21_III_Konewntu Marszałków

pdf ikonaStanowisko nr 22_III Konwentu Marszałków Województw RP z dnia 27.06.2018r.

w sprawie nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Odpowiedź MF na stanowisko nr 22_III Konwentu Marszałków

pdf ikonaStanowisko nr 23_III Konwentu Marszałków Województw RP z dnia 27.06.2018r.

w sprawie dofinansowania kosztów utworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

odpowiedź Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

pdf ikonaStanowisko nr 24_III Konwentu Marszałków Województw RP z dnia 27.06.2018r.

w sprawie przyspieszenia prac nad Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów na rozporządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz procedur związanych z udostępnianiem gruntów przez Wody Polskie na podstawie ustawy Prawo Wodne

pdf ikonaStanowisko nr 25_III Konwentu Marszałków Województw RP z dnia 27.06.2018r.

w sprawie konieczności wprowadzenia regulacji prawnych dotyczących ochrony powietrza

odpowiedź Ministerstwa Środowiska

pdf ikonaStanowisko nr 26_III Konwentu Marszałków Województw RP z dnia 27.06.2018r.

w sprawie Metodologii podziału rezerwy wykonania w ramach Umowy Partnerstwa 2014-2020

odpowiedź Pana Ministra J. Kwiecińskiego na stanowisko nr 26 _III

pdf ikonaStanowisko nr 27_III Konwentu Marszałków Województw RP z dnia 27.06.2018r.

w sprawie programów współpracy terytorialnej w latach 2021-2027

Odpowiedź MIiR na stanowisko nr 27_III Konwentu (1).pdf

Ramowy program III Konwentu - 27.06.2018.pdf