KM Plock

Lista stanowisk przyjętych w czasie obrad I Konwentu Marszałków w dniu 23 sierpnia 2018 r. w Płocku

Stanowisko

pdf ikonaStanowisko nr 1_I

w sprawie nowych regulacji prawnych dotyczących ochrony środowiska, w szczególności przepisów odnoszących się do gospodarki odpadami

pdf ikonaStanowisko nr 2_I

w sprawie konieczności wprowadzenia zmiany regulacji prawnych dotyczących ochrony środowiska przed hałasem

pdf ikonaStanowisko nr 3_I

dotyczące systemu instytucjonalnego PROW w przszłej perspektywie finansowej

pdf ikonaStanowisko nr 4_I

w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych oraz Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych a Ministrem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia

pdf ikonaStanowisko nr 5_I

zmiany przepisów w zakresie ochrony powietrza umożliwiających efektywne wdrażanie działań naprawczych zawartych w programach ochrony powietrza

pdf ikonaStanowisko Grupy Marszałków Województw RP

zostało także podjęte stanowisko Grupy Marszałków Województw RP w sprawie kompetencji marszałków województw w zakresie organizacji wyborów do sejmików województw

odpowiedź Państwowej Komisji wyborczej

 
Ramowy program Konwentu - 2224.08.2018.pdf